Valvonta

Ammattitaitoinen valvonta on välttämätöntä rakennushankkeen onnistumiselle. Rakentamisen edetessä valvoja tarkastaa rakenteiden toiminnan kannalta tärkeiden vaiheiden teknisen ja toteutuslaadun suunnitelmiin ja sopimuksiin verrattuna.

Tehokkaalla työmaa-aikaisella valvonnalla varmistetaan hyvän rakennustavan ja sopimuslaadun toteutuminen sekä kohteen tekninen laatu ja arvo. Valvoja varmistaa tilaajan edun toteutumisen tehtyjen sopimusten sekä hyvän rakennustavan ja määräysten mukaisesti. Valvonnalla pyritään myös ennaltaehkäisemään mahdollisia ongelmia ja virheitä.

Valvojan tehtävät työmaalla räätälöidään aina vastaamaan asiakkaan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Valvomme myös pesuhuoneremontteja. Taloyhtiö on velvollinen järjestämään osakkeenomistajan remonttien valvonnan. Teemme valvontakäyntejä, mittaamme tarvittaessa kosteuksia ja teemme vesieristystarkastuksia. Remontin päätyttyä laadimme valvontapöytäkirjan jonka liitteenä on valokuvia remontista sekä vesieristystarkastuspöytäkirja.

  
 
  050 352 8923