Tekninen kiinteistöjohtaminen

Asunto-osakeyhtiön tarkoitus on omistaa ja hallita rakennuksia ja huolehtia kiinteistönpidosta siten kuin laissa ja yhtiöjärjestyksessä määrätään. Yhtiön johdon tehtävä on huolellisesti toimien edistää yhtiön etua.

Jotta taloyhtiön hallinto toimii järkevästi ja edistää taloyhtiön etua, on syytä edellyttää taloyhtiössä suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Rakenteiden uusimista kesken käyttöikänsä tai yli käyttöikänsä ei voida pitää järkevänä kiinteistönpitona.

Talotawastian teknisen kiinteistöjohtamisen avulla taloyhtiön hallinto on ajan tasalla taloyhtiön teknisten järjestelmien ja rakennusosien kunnosta. Samalla päivittyvät myös asunto-osakeyhtiönlain vaatimat hallituksen vuosittaiset selvitykset yhtiökokoukselle kunnossapitotarpeesta seuraavalle viidelle vuodelle ja jo tehdyt huomattavat kunnossapito- ja muutostyöt.

 

  
 
  050 352 8923