Taloyhtiön korjaushanke

Suomen rakennuskannasta suuri osa on tullut peruskorjausikään. Isojen korjausten lisäksi taloyhtiön hallintoa työllistävät myös pienemmät normaaliin ylläpitoon kuuluvat korjaukset sekä vahinkotapahtumat.

Korjaushankkeen läpivieminen on monimutkainen prosessi, joka asettaa taloyhtiön hallinnon uusien haasteiden eteen, koska suurimmaksi osaksi taloyhtiöt ovat tilaajina kokemattomia viemään lävitse erilaisia korjaushankkeita.

Osaamista vaativia korjaushankkeen vaiheita ovat:

- Tekniset asiat suunnitteluineen ja urakkakilpailutuksineen

- Juridiset seikat päätöksenteon vaiheineen

- Rahoitukseen liittyvät taloudelliset asiat

- Asukkaiden informointiin liittyvät viestinnän tehtävät

Talotawastia on urakoitsijoista ja suunnittelijoista riippumaton toimija, joka toimii taloyhtiön edunvalvojana aina tarveselvityksistä urakan vastaanottoon ja takuuaikaan liittyvissä tehtävissä sovitulla tavalla ja sovitun aikataulun mukaisesti avaimet käteen-periaatteella.

 

  
 
  050 352 8923