Kilpailuttamispalvelut

Isännöinnin, kiinteistöhuollon tai rakennushankkeen kilpailuttaminen säästää selvää rahaa.

Kilpailutuksen hyöty ei rajoitu vain edullisen palvelun hankintaan, vaan se on huomattavasti syvempi prosessi. Kilpailutuksen tarkoituksena on saada tietyt laatukriteerit omaava palvelu hankittua mahdollisimman edullisesti. Tällöin joudutaan miettimään niitä kriteereitä, joilla saatuja tarjouksia tullaan vertailemaan.

Tarjouspyyntöjen laadinta ja kriteerien määrittely vaativat hyvät suunnitelmat, joissa asiat on esitetty yksiselitteisesti ja selvästi niin, ettei tulkintoja löydy. Tarjouspyyntöasiakirjojen täyttäminen edellyttää asian tuntemista ja laatutietoutta.

Kunnolla tehty kilpailutus konkretisoituu seuraavasti:

- Kustannussäästöinä

- Saadaan ensituntumaa yhteistyökumppaneihin

- Palvelun laatukriteerien tarkentuminen ja parantuminen

- Uusien toimintatapojen löytäminen ja hyödyntäminen

 

  
 
  050 352 8923