Hyvä tietää

Taloyhtiön korjaushanke on monimutkainen prosessi. Pyrimme tässä artikkelissa avaamaan korjaushankkeen vaiheita sekä kertomaan minkälaisia päätöksiä taloyhtiön hallitus ja yhtiökokous joutuvat tekemään korjaushankkeen eri vaiheissa.


 • Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset

  Energiamääräykset koskevat 1.9.2013 lähtien korjausrakentajaa ja remontoijaa. Luvanvaraisissa korjaus- ja muutostöissä, käyttötarkoituksen muuttamisessa tai teknisen järjestelmän uusiminen yhteydessä on tarkasteltava mahdollisuutta energiatehokkuuden parantamiseen, jos se on teknisesti, toiminnallisesti tai taloudellisesti mahdollista.

  Tällaisia ovat esimerkiksi laajat peruskorjaukset, rakennuksen ulkovaipan korjaukset ja lämmitysjärjestelmien uusiminen, jolloin tarvitaan yleisimmin rakennus- tai toimenpidelupaa.

   

  Rakentamiseen, joka ei edellytä toimenpide- tai rakennuslupaa, ei sovelleta energiatehokkuusmääräyksiä. Yleiset vaatimukset ja reunaehdot energiatehokkuuden parantamiselle löytyvät maankäyttö- ja rakennuslaissa. Korjaushankkeita koskevat konkreettiset vaatimukset löytyvät ympäristöministeriön asetuksesta.

  Määräyksiä  valvoo paikallinen rakennusvalvontaviranomainen.

   

  Vaihtoehtoisia tapoja parantaa energiatehokkuutta on kolme, joista hankkeeseen ryhtyvä voi valita sen tavan, joka on sopivin keino parantaa energiatehokkuutta korjausten yhteydessä:

  Ensimmäisenä vaihtoehtona on parantaa korjattavien tai uusittavien rakennusosien arvoja (esim. ulkoseinä, katto, alapohja, ikkunat ja ovet) lämmönpitävyyttä vaatimusten mukaisiin.

  Toisena vaihtoehtona on parantaa energiatehokkuutta kyseiselle rakennustyypille määritetylle tasolle. Tällöin tarkastellaan koko rakennuksen vuosittaista, normaalikäytössä syntyvää energiankulutusta suhteessa rakennuksen pinta-alaan (kWh/m² /vuosi).

  Kolmantena vaihtoehtona on laskea rakennukselle ominainen, rakentamisajankohdan mukaisilla tai viimeisimmän käyttötarkoituksen muutoksen mukaisilla ratkaisuilla laskettu kokonaisenergian kulutus eli E-luku ja pienentää sitä kyseiselle rakennustyypille asetetun tason mukaisesti.

   

  Teknisille järjestelmille on määritelty omat vaatimukset. On tärkeää varmistaa, että rakennuksen tekniset järjestelmät, kuten lämmitys ja ilmanvaihto toimivat ja niiden perussäädöt tarkistetaan aina, kun rakennukseen lisätään eristeitä tai sen ilmanpitävyyttä parannetaan tai järjestelmiä uudistetaan. Tämä on erittäin tärkeää hyvän sisäilman ja asumismukavuuden kannalta.

    Takaisin