Hyvä tietää

Taloyhtiön korjaushanke on monimutkainen prosessi. Pyrimme tässä artikkelissa avaamaan korjaushankkeen vaiheita sekä kertomaan minkälaisia päätöksiä taloyhtiön hallitus ja yhtiökokous joutuvat tekemään korjaushankkeen eri vaiheissa.


 • Korjausrakentaminen

  Taloyhtiön korjaushanke on monimutkainen prosessi. Pyrimme tässä artikkelissa avaamaan korjaushankkeen vaiheita sekä kertomaan minkälaisia päätöksiä taloyhtiön hallitus ja yhtiökokous joutuvat tekemään korjaushankkeen eri vaiheissa.


  1. TARVESELVITYS

  Rakennushankkeen aloittamisen pohjana tulee olla riittävät ja oikeat tiedot kiinteistön nykytilasta ja korjaustarpeesta. Tuleviin korjauksiin tulee varautua ja valmistautua hyvissä ajoin.

   

  Yhtiökokouksen tehtävät:

  • Päättää tarveselvityksen aloittamisesta
  • Tarveselvityksen perusteella laaditun korjausohjelman hyväksyminen
  • Antaa hallitukselle valtuutus projektinjohtajan hankkimiseen

   

  Hallituksen tehtävät:

  • Osakaskyselyn teettäminen isännöitsijällä tai kuntoarvioitsijalla
  • Asiantuntijaselvitysten teettäminen
  • Kuntoarvioiden- ja tutkimuksien teettäminen
  • Korjausohjelman hyväksyminen ja esittäminen yhtiökokoukselle
  • Projektijohtajan valinta

   

  Lopputulos:

  Yhtiönkokouksen hyväksymä korjausohjelma


  2. HANKESUUNNITTELU

  Hankesuunnittelun avulla selvitetään hankkeen sisältö siten, että taloyhtiö voi pyytää yksilöidyt tarjouspyynnöt suunnittelusta sekä selvittää taloyhtiölle soveltuvat korjausvaihtoehdot, joiden välillä valinta tehdään.

   

  Yhtiökokouksen tehtävät:

  • Päättää hankesuunnittelun aloittamisesta
  • Päättää tarvittavan rahoituksen myöntämisestä joko hankesuunnitteluun tai koko hankkeelle
  • Päättää hankesuunnitelman hyväksymisestä ja ratkaisu- ja toteuttamisperiaatteista joiden mukaan aloitetaan varsinainen suunnittelu

   

  Hallituksen tehtävät:

  • Hankesuunnittelijan valinta
  • Turvallisuuskoordinaattorin valinta
  • Valvojan valinta
  • Alustavan hankesuunnitelman hyväksyminen
  • Hankesuunnitelman esittäminen yhtiökokoukselle

   

  Lopputulos:

  Yhtiökokouksen hyväksymä hankesuunnitelma, missä kartoitetaan hankkeen korjausvaihtoehdot.


  3. SUUNNITTELU

  Suunnittelun tarkoituksena on suunnitella yksityiskohtaisesti hankesuunnitteluvaiheessa päätetty korjaustapa sekä tuottaa tästä urakkatarjouspyyntöjä varten yksiselitteiset ja ristiriidattomat asiakirjat, joiden pohjalta voidaan pyytää urakoitsijoilta tarjouksia.

   

  Yhtiökokouksen tehtävät:

  Vain tarvittaessa

   

  Hallituksen tehtävät:

  • Suunnittelijan valinta
  • Valtuutetaan pääsuunnittelija rakennusluvan hakemista varten
  • Suunnitelmien hyväksyminen

   

  Lopputulos:

  Kaupalliset ja tekniset asiakirjat, joilla pyydetään tarjoukset eri urakoitsijoilta


  4. RAKENTAMISEN VALMISTELU

  Rakentamisen valmisteluvaiheessa valitaan urakoitsijat.

   

  Yhtiökokouksen tehtävät:

  • Päättää hankkeen toteutuksesta ja urakoitsijasta

   

  Hallituksen tehtävät:

  • Urakoitsijan valinta, jos saanut valtuutuksen yhtiökokoukselta valita urakoitsija

   

  Lopputulos:

  Urakan rakentamispäätös sekä urakkasopimus valitun urakoitsijan kanssa


  5. RAKENTAMINEN

  Rakentamisessa tuotetaan sopimuksen mukaisesti korjattu rakennus

   

  Yhtiökokouksen tehtävät:

  Vain tarvittaessa

   

  Hallituksen tehtävät:

  • Sisällön, laadun ja kustannusten valvominen
  • Lisä- ja muutostöiden hyväksyminen

   

  Lopputulos:

  Sopimuksen mukaisesti korjattu rakennus


  6. VASTAANOTTO JA TAKUU

  Vastaanottovaiheessa tilaaja tarkastaa, onko korjaustyö sopimuksen mukainen

   

  Yhtiökokouksen tehtävät:

  • Saa taloudellisen loppuselvityksen ja yhteenvedon hankkeesta
  • Päätös osakkaiden lainaosuuksien maksamisesta

   

  Hallituksen tehtävät:

  • Vastaanottaa urakka
  • Vahvistaa osakkaiden lainaosuudet
  • Selvittää osakashyvitykset
  • Taloudellisen loppuselvityksen ja yhteenvedon laatiminen yhtiökokoukselle
  • Takuutarkastus ja osakaskyselyjen vikaluettelot
  • Takuukorjausten valvonta

   

  Lopputulos:

  Siirtyminen 10-vuotis vastuuajan piiriin puhtaalla vika- ja puutelistalla

    Takaisin